Класовете по въздействие на околната среда в съответствие с EN 206-1

От eurocode.bg
Версия от 18:31, 27 януари 2013 на Proektsoft (беседа | приноси) (Нова страница: {|class="wikitable" !Означение на класа !Описание на средата !Информационни примери, където могат да се...)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето
Означение на класа Описание на средата Информационни примери, където могат да се срещнат класовете по въздействие
1. Без риск от корозия или агресивно действие
X0 За бетон без армировка или забетонирани метални части: Всички въздействия с изклю-чение на замра-зяване/ размразяване, изтри-ваемост или химично агресивно действие За бетон с армировка или забетонирани метал-ни части: Много суха. Бетон вътре в сгради при много ниска влажност на въздуха.
2. Корозия, предизвикана от карбонизация
XC1 Суха или постоянно под вода Бетон във вътрешността на сградите с ниска влаж-ност на въздуха. Бетон, постоянно потопен във вода.
XC2 Под вода, рядко суха Бетонни повърхности, обект на дълговременен контакт с вода. В много случаи при фундаменти.
XCЗ Умерена влажност Бетон вътре в сгради при умерена или висока влажност на въздуха.

Бетон извън сгради, който е защитен от дъжд

XC4 Циклично намокряне и изсушаване Бетонни повърхности, подложени на контакт с вода, без случаите на среда клас ХС2
3. Корозия, предизвикана от хлориди, различни от тези в морска вода
XD1 Умерена влажност Бетонни повърхности, изложени на намиращи се във въздуха хлориди
XD2 Мокра, рядко суха Плувни басейни. Бетон, подложен на действието на промишлени води, съдържащи хлориди
XD3 Променливо мокра и суха Части на мостове, изложени на въздействие на соли, съдържащи хлориди. Пътни настилки. Настилки за автомобилни паркинги
4. Корозия, предизвикана от хлориди в морска вода
XS1 Въздействие на аерозоли без контакт с морска вода Конструкции по крайбрежието
XS 2 Постоянно под вода Части от морски конструкции
XS 3 Зони на приливи и отливи, плискане и пръскане на морска вода Части от морски конструкции
5. Въздействие от замразяване/размразяване със или без размразяващи вещества
XF1 Умерено водонасищане без размразяващо вещество Вертикални бетонни повърхности, подложени на дъжд и замръзване
XF 2 Умерено водонасищане с размразяващо вещество Вертикални бетонни повърхности на пътни конструкции, изложени на замразяване и аерозоли с размразяващи вещества
XF 3 Силно водонасищане без размразяващо вещество Хоризонтални бетонни повърхности, подложени на дъжд и замръзване
XF 4 Силно водонасищане с размра¬зяващо вещество или морска вода Настилки на пътища и мостове, подложени на действието на размразяващи вещества. Бетонни повърхности, подложени директно на аерозоли, съдържащи размразяващи вещества и замразяване.

Зона на плискане на морска вода в морски конструкции, подложени на замразяване

6. Химично агресивно действие
XA1 Слабо агресивна химична среда съгласно таблица 2 на EN 206-1 Естествени почви и подземна вода
XA 2 Умерено агресивна химична среда съгласно таблица 2 на EN 206-1 Естествени почви и подземна вода
XA З Силно агресивна химична среда съгласно таблица 2 на EN 206-1 Естествени почви и подземна вода