Преглед на историята на „Класовете по въздействие на околната среда в съответствие с EN 206-1“

Направо към навигацията Направо към търсенето

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 19:31, 27 януари 2013Proektsoft беседа приноси 5269 байта +5269 Нова страница: {|class="wikitable" !Означение на класа !Описание на средата !Информационни примери, където могат да се...