Разлика между версии на „Закотвяне и снаждане“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 81: Ред 81:
  
 
[[Примерни дължини на закотвяне на армировката съгласно Еврокод]]
 
[[Примерни дължини на закотвяне на армировката съгласно Еврокод]]
 +
 +
==Снаждане на армировката==
 +
{|
 +
|Дължина на снаждане:
 +
 +
:''l''<sub> 0</sub> = ''&alpha;''<sub>1 </sub>''&alpha;''<sub>2 </sub>''&alpha;''<sub>3 </sub>''&alpha;''<sub>5 </sub>''&alpha;''<sub>6 </sub>''l''<sub>b,rqd</sub> > ''l''<sub> 0,min</sub> = max(0,3''&alpha;''<sub>6</sub>''l''<sub>b,rqd</sub>, 15Ø, 200mm)
 +
 +
Коефициентът ''&alpha;''<sub> 6</sub> зависи от процента на снажданите пръти в едно сечение, спрямо площта на цялата армировка:
 +
{|class="wikitable" width="600px" style="text-align:center;"
 +
!width="300px"|Процент снадени пръти в едно сечение
 +
!< 25%
 +
!33%
 +
!50%
 +
!> 50%
 +
|-
 +
!''&alpha;''<sub> 6</sub>
 +
|1
 +
|1.15
 +
|1.4
 +
|1.5
 +
|}
 +
При разполагането на армировката, трябва да се спазват разстоянията, показани на схемата вдясно.
 +
|[[Файл:Bar-lap.png|360px]]
 +
|}
 +
 +
За поемане на допълнителните напречни сили в зоната на снаждане, трябва да се осигури достатъчно напречна армировка съгласно БДС EN 1992-1-1 т. 8.7.4.
 +
 +
[[Примерни дължини на снаждане на армировката съгласно Еврокод]]

Версия от 16:30, 28 януари 2013

Закотвяне на армировката

Гранично напрежение на сцепление между бетона и армировката (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.2):

fbd = 2.25 η1 η2 fctd
fctd = αct fctk,0.05 /γc е изчислителната якост на опън на бетона
η1 = 1.0 - при „добри” условия на сцепление;
0.7 - в останалите случаи.
η2 = 1.0 за Ø ≤ 32 mm;
(132-Ø)/100 за Ø > 32 mm.

Базова дължина на закотвяне (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.3):

lb,rqd = Ø/4 σsd /fbd

Изчислителна дължина на закотвяне (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.4):

lbd = α1 α2 α3 α4 α5 lb,rqd > lb,min
  • за опънни пръти: lb,min = max{0.3lb,rqd, 10Ø, 100 mm}
  • за натискови пръти: lb,min = max{0.6lb,rqd, 10Ø, 100 mm}
Стойности на коефициентите α1 до α5 съгласно Таблица 8.2:
Фактори на влияние Вид закотвяне Армировъчен прът
Опън Натиск
Форма на прътите

(за стойности на cd виж фигура 8.3)

Без куки α1 = 1.0 α1 = 1.0
С куки

(виж фигура 8.1 (b), (с) и (d))

α1 = 0.7, ако cd > ЗØ,
в противен случай α1 = 1.0
α1 = 1.0
Бетонно покритие

(за стойности на cd виж фигура 8.3)

Без куки α2 = 1 ‒ 0.15(cd ‒ Ø)/Ø,

0.7 ≤ α2 ≤ 1.0

α2 = 1.0
С куки

(виж фигура 8.1 (b), (с) и (d))

α2 = 1 ‒ 0.15(cd ‒ 3Ø)/Ø,

0.7 ≤ α2 ≤ 1.0

α2 = 1.0
Наличие на ограничаване на напре-
женията чрез напречна армировка
незаварена към главната
Всички видове α3 = 1 ‒

0.7 ≤ α3 ≤ 1.0

α3 = 1.0
Наличие на ограничаване на
напреженията чрез заварена
напречна армировка
При заварен напречен път α4 = 0.7 α4 = 0.7
Наличие на ограничаване на
напреженията чрез налягане
в напречно направление
Всички видове α5 = 1 ‒ 0.04p

0.7 ≤ α5 ≤ 1.0

-

Примерни дължини на закотвяне на армировката съгласно Еврокод

Снаждане на армировката

Дължина на снаждане:
l 0 = α1 α2 α3 α5 α6 lb,rqd > l 0,min = max(0,3α6lb,rqd, 15Ø, 200mm)

Коефициентът α 6 зависи от процента на снажданите пръти в едно сечение, спрямо площта на цялата армировка:

Процент снадени пръти в едно сечение < 25% 33% 50% > 50%
α 6 1 1.15 1.4 1.5

При разполагането на армировката, трябва да се спазват разстоянията, показани на схемата вдясно.

Bar-lap.png

За поемане на допълнителните напречни сили в зоната на снаждане, трябва да се осигури достатъчно напречна армировка съгласно БДС EN 1992-1-1 т. 8.7.4.

Примерни дължини на снаждане на армировката съгласно Еврокод