Разлика между версии на „Закотвяне и снаждане“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
Ред 80: Ред 80:
 
|}
 
|}
  
'''Примерни дължини на закотвяне на армировката в колони, греди и шайби:'''
+
[[Примерни дължини на закотвяне на армировката съгласно Еврокод]]
 
 
{|class="wikitable" width="600px" style="text-align:center;"
 
!Бетон
 
!C16/20
 
!C20/25
 
!C25/30
 
!C30/37
 
!C35/45
 
!C40/50
 
!C45/55
 
!C50/60
 
|-
 
!''f''<sub>ctk,0.05</sub>
 
|1,30
 
|1,50
 
|1,80
 
|2,00
 
|2,20
 
|2,50
 
|2,70
 
|2,90
 
|-
 
!''f''<sub>ctd</sub>
 
|0,87
 
|1,00
 
|1,20
 
|1,33
 
|1,47
 
|1,67
 
|1,80
 
|1,93
 
|-
 
!''f''<sub>bd</sub>
 
|1,95
 
|2,25
 
|2,70
 
|3,00
 
|3,30
 
|3,75
 
|4,05
 
|4,35
 
|-
 
!''l''<sub>bd</sub>
 
|56Ø
 
|48Ø
 
|40Ø
 
|36Ø
 
|33Ø
 
|29Ø
 
|27Ø
 
|25Ø
 
|}
 

Версия от 14:03, 28 януари 2013

Закотвяне на армировката

Гранично напрежение на сцепление между бетона и армировката (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.2):

fbd = 2.25 η1 η2 fctd
fctd = αct fctk,0.05 /γc е изчислителната якост на опън на бетона
η1 = 1.0 - при „добри” условия на сцепление;
0.7 - в останалите случаи.
η2 = 1.0 за Ø ≤ 32 mm;
(132-Ø)/100 за Ø > 32 mm.

Базова дължина на закотвяне (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.3):

lb,rqd = Ø/4 σsd /fbd

Изчислителна дължина на закотвяне (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.4):

lbd = α1 α2 α3 α4 α5 lb,rqd > lb,min
  • за опънни пръти: lb,min = max{0.3lb,rqd, 10Ø, 100 mm}
  • за натискови пръти: lb,min = max{0.6lb,rqd, 10Ø, 100 mm}
Стойности на коефициентите α1 до α5 съгласно Таблица 8.2:
Фактори на влияние Вид закотвяне Армировъчен прът
Опън Натиск
Форма на прътите

(за стойности на cd виж фигура 8.3)

Без куки α1 = 1.0 α1 = 1.0
С куки

(виж фигура 8.1 (b), (с) и (d))

α1 = 0.7, ако cd > ЗØ,
в противен случай α1 = 1.0
α1 = 1.0
Бетонно покритие

(за стойности на cd виж фигура 8.3)

Без куки α2 = 1 ‒ 0.15(cd ‒ Ø)/Ø,

0.7 ≤ α2 ≤ 1.0

α2 = 1.0
С куки

(виж фигура 8.1 (b), (с) и (d))

α2 = 1 ‒ 0.15(cd ‒ 3Ø)/Ø,

0.7 ≤ α2 ≤ 1.0

α2 = 1.0
Наличие на ограничаване на напре-
женията чрез напречна армировка
незаварена към главната
Всички видове α3 = 1 ‒

0.7 ≤ α3 ≤ 1.0

α3 = 1.0
Наличие на ограничаване на
напреженията чрез заварена
напречна армировка
При заварен напречен път α4 = 0.7 α4 = 0.7
Наличие на ограничаване на
напреженията чрез налягане
в напречно направление
Всички видове α5 = 1 ‒ 0.04p

0.7 ≤ α5 ≤ 1.0

-

Примерни дължини на закотвяне на армировката съгласно Еврокод