Разлика между версии на „Закотвяне и снаждане“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
(Нова страница: ==Закотвяне на армировката== Гранично напрежение на сцепление между бетона и армировката (БДС ...)
 
Ред 2: Ред 2:
 
Гранично напрежение на сцепление между бетона и армировката (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.2):
 
Гранично напрежение на сцепление между бетона и армировката (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.2):
  
:''f''<sub>bd</sub> = 2.25''&eta;''<sub>1</sub>''&eta;''<sub>2</sub>''f''<sub>ctd</sub>
+
:''f''<sub>bd</sub> = 2.25 ''&eta;''<sub>1 </sub>''&eta;''<sub>2 </sub>''f''<sub>ctd</sub>
::''f''<sub>ctd</sub> = ''&alpha;''<sub>ct</sub>''f''<sub>ctk,0.05</sub>/''&gamma;''<sub>c</sub> е изчислителната якост на опън на бетона
+
::''f''<sub>ctd</sub> = ''&alpha;''<sub>ct </sub>''f''<sub>ctk,0.05 </sub>/''&gamma;''<sub>c</sub> е изчислителната якост на опън на бетона
 
::{|
 
::{|
 
|''&eta;''<sub>1</sub> =  
 
|''&eta;''<sub>1</sub> =  
Ред 14: Ред 14:
 
Базова дължина на закотвяне (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.3):  
 
Базова дължина на закотвяне (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.3):  
  
:''l''<sub>b,rqd</sub> = Ø/4''&sigma;''<sub>sd</sub>/''f''<sub>bd</sub>
+
:''l''<sub>b,rqd</sub> = Ø/4 ''&sigma;''<sub>sd </sub>/''f''<sub>bd</sub>
 
Изчислителна дължина на закотвяне (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.4):  
 
Изчислителна дължина на закотвяне (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.4):  
  
Ред 24: Ред 24:
 
::Стойности на коефициентите ''&alpha;''<sub>1</sub> до ''&alpha;''<sub>5</sub> съгласно Таблица 8.2:
 
::Стойности на коефициентите ''&alpha;''<sub>1</sub> до ''&alpha;''<sub>5</sub> съгласно Таблица 8.2:
  
{|class="wikitable"
+
::{|class="wikitable"
 
!rowspan="2"|Фактори на влияние  
 
!rowspan="2"|Фактори на влияние  
 
!rowspan="2"|Вид закотвяне  
 
!rowspan="2"|Вид закотвяне  

Версия от 21:55, 27 януари 2013

Закотвяне на армировката

Гранично напрежение на сцепление между бетона и армировката (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.2):

fbd = 2.25 η1 η2 fctd
fctd = αct fctk,0.05 /γc е изчислителната якост на опън на бетона
η1 = 1.0 - при „добри” условия на сцепление;
0.7 - в останалите случаи.
η2 = 1.0 за Ø ≤ 32 mm;
(132-Ø)/100 за Ø > 32 mm.

Базова дължина на закотвяне (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.3):

lb,rqd = Ø/4 σsd /fbd

Изчислителна дължина на закотвяне (БДС EN 1992-1-1, т. 8.4.4):

lbd = α1 α2 α3 α4 α5 lb,rqd > lb,min
  • за опънни пръти: lb,min = max{0.3lb,rqd, 10Ø, 100 mm}
  • за натискови пръти: lb,min = max{0.6lb,rqd, 10Ø, 100 mm}
Стойности на коефициентите α1 до α5 съгласно Таблица 8.2:
Фактори на влияние Вид закотвяне Армировъчен прът
Опън Натиск
Форма на прътите

(за стойности на cd виж фигура 8.3)

Без куки α1 = 1.0 α1 = 1.0
С куки

(виж фигура 8.1 (b), (с) и (d))

α1 = 0.7, ако cd > ЗØ,
в противен случай α1 = 1.0
α1 = 1.0
Бетонно покритие

(за стойности на cd виж фигура 8.3)

Без куки α2 = 1 ‒ 0.15(cd ‒ Ø)/Ø,

0.7 ≤ α2 ≤ 1.0

α2 = 1.0
С куки

(виж фигура 8.1 (b), (с) и (d))

α2 = 1 ‒ 0.15(cd ‒ 3Ø)/Ø,

0.7 ≤ α2 ≤ 1.0

α2 = 1.0
Наличие на ограничаване на напре-
женията чрез напречна армировка
незаварена към главната
Всички видове α3 = 1 ‒

0.7 ≤ α3 ≤ 1.0

α3 = 1.0
Наличие на ограничаване на
напреженията чрез заварена
напречна армировка
При заварен напречен път α4 = 0.7 α4 = 0.7
Наличие на ограничаване на
напреженията чрез налягане
в напречно направление
Всички видове α5 = 1 ‒ 0.04p

0.7 ≤ α5 ≤ 1.0

-