Преглед на историята на „Еврокод 8“

Направо към навигацията Направо към търсенето

Разлики: Изберете версиите, които желаете да сравните, чрез превключвателите срещу тях и натиснете Enter или бутона за сравнение.
Легенда: (тек) = разлика с текущата версия, (пред) = разлика с предишната версия, м = малка промяна.

  • текпред 13:21, 2 януари 2013Proektsoft беседа приноси 1321 байта +1321 Нова страница: *БДС EN 1998-1:2004 Еврокод 8: Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия. Част 1: Основни ...