Еврокод 3

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
 • БДС EN 1993-1-1:2005 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-1: Основни правила и правила за сгради
 • БДС EN 1993-1-2:2005 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-2: Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар
 • БДС EN 1993-1-3:2006 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-3: Общи правила. Допълнителни правила за студено-формовани тънкостенни и равнинни елементи
 • БДС EN 1993-1-4:2006 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-4: Общи правила. Допълнителни правила за неръждаеми стомани
 • БДС EN 1993-1-5:2006 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-5: Равнинни пълностенни елементи
 • БДС EN 1993-1-6:2006 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-6: Якост и устойчивост на черупкови конструкции
 • БДС EN 1993-1-7:2006 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им
 • БДС EN 1993-1-8:2005 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8: Проектиране на възли
 • БДС EN 1993-1-9:2005 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9: Умора
 • БДС EN 1993-1-10:2005 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-10: Ударна жилавост на материала и характеристики напречно на дебелината
 • БДС EN 1993-1-11:2006 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-11: Проектиране на конструкции с опънати елементи
 • БДС EN 1993-1-12:2007 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-12: Допълнителни правила за увеличаване на обхвата на EN 1993 до стомана клас S 700
 • БДС EN 1993-2:2006 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове
 • БДС EN 1993-3-1:2006 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-1: Кули, мачти и комини. Кули и мачти
 • БДС EN 1993-3-2:2006 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-2: Кули, мачти и комини. Комини
 • БДС EN 1993-4-1:2007 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози
 • БДС EN 1993-4-2:2007 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари
 • БДС EN 1993-4-3:2007 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-3: Тръбопроводи
 • БДС EN 1993-5:2007 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти
 • БДС EN 1993-6:2007 Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6: Подкранови конструкции