Еврокод 1

От eurocode.bg
Версия от 14:13, 2 януари 2013 на Proektsoft (беседа | приноси) (Нова страница: БДС EN 1991-1-1:2004 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздейст...)
(разл) ← По-стара версия | Текуща версия (разл) | По-нова версия → (разл)
Направо към навигацията Направо към търсенето

БДС EN 1991-1-1:2004 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в сгради БДС EN 1991-1-2:2002 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар БДС EN 1991-1-3:2003 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: Основни въздействия. Натоварване от сняг БДС EN 1991-1-4:2005 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: Основни въздействия. Натоварване от вятър БДС EN 1991-1-5:2003 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: Основни въздействия. Температурни въздействия БДС EN 1991-1-6:2005 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение БДС EN 1991-1-7:2006 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7: Основни въздействия. Случайни въздействия БДС EN 1991-2:2003 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове БДС EN 1991-3:2006 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 3: Въздействия от кранове и машини БДС EN 1991-4:2006 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4: Силози и резервоари