Разлика между версии на „Еврокод 1“

От eurocode.bg
Направо към навигацията Направо към търсенето
(Нова страница: БДС EN 1991-1-1:2004 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздейст...)
 
 
Ред 1: Ред 1:
БДС EN 1991-1-1:2004 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в сгради
+
*БДС EN 1991-1-1:2004 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в сгради
БДС EN 1991-1-2:2002 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар
+
*БДС EN 1991-1-2:2002 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар
БДС EN 1991-1-3:2003 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: Основни въздействия. Натоварване от сняг
+
*БДС EN 1991-1-3:2003 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: Основни въздействия. Натоварване от сняг
БДС EN 1991-1-4:2005 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: Основни въздействия. Натоварване от вятър
+
*БДС EN 1991-1-4:2005 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: Основни въздействия. Натоварване от вятър
БДС EN 1991-1-5:2003 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: Основни въздействия. Температурни въздействия
+
*БДС EN 1991-1-5:2003 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: Основни въздействия. Температурни въздействия
БДС EN 1991-1-6:2005 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение
+
*БДС EN 1991-1-6:2005 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение
БДС EN 1991-1-7:2006 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7: Основни въздействия. Случайни въздействия
+
*БДС EN 1991-1-7:2006 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7: Основни въздействия. Случайни въздействия
БДС EN 1991-2:2003 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове
+
*БДС EN 1991-2:2003 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове
БДС EN 1991-3:2006 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 3: Въздействия от кранове и машини
+
*БДС EN 1991-3:2006 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 3: Въздействия от кранове и машини
БДС EN 1991-4:2006 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4: Силози и резервоари
+
*БДС EN 1991-4:2006 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4: Силози и резервоари

Текуща версия към 14:14, 2 януари 2013

  • БДС EN 1991-1-1:2004 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-1: Основни въздействия. Плътности, собствени тегла и полезни натоварвания в сгради
  • БДС EN 1991-1-2:2002 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-2: Основни въздействия. Въздействия върху конструкции, изложени на пожар
  • БДС EN 1991-1-3:2003 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-3: Основни въздействия. Натоварване от сняг
  • БДС EN 1991-1-4:2005 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-4: Основни въздействия. Натоварване от вятър
  • БДС EN 1991-1-5:2003 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-5: Основни въздействия. Температурни въздействия
  • БДС EN 1991-1-6:2005 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-6: Основни въздействия. Въздействия по време на изпълнение
  • БДС EN 1991-1-7:2006 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 1-7: Основни въздействия. Случайни въздействия
  • БДС EN 1991-2:2003 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 2: Подвижни натоварвания от трафик върху мостове
  • БДС EN 1991-3:2006 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 3: Въздействия от кранове и машини
  • БДС EN 1991-4:2006 Еврокод 1: Въздействия върху строителните конструкции. Част 4: Силози и резервоари