Начална страница

от Eurocode.bg
(Разлики между версиите)
Направо към: навигация, търсене
(За сайта)
(Не са показани 27 междинни версии от 2 потребителя.)
Ред 3: Ред 3:
 
Здравейте,
 
Здравейте,
  
Добре дошли в първия интернет справочник за проектиране на строителни конструкции съгласно Еврокод. От началото на 2012 г. европейските стандарти са въведени официално на територията на Република България с [http://www.mrrb.government.bg/download.php?id=dmlhbGl8NjMwNQ== "НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции"]. Могат да се прилагат паралелно със старите български норми, но ''без да се смесват''. Например, не се допуска да определите натоварването и усилията по българските норми, а да извършите оразмеряването и конструирането на армировката по Еврокод.
+
Добре дошли в първия интернет справочник на български език за проектиране на строителни конструкции съгласно Еврокод. От началото на 2012 г. европейските стандарти са въведени официално на територията на Република България с [http://eurocode.bg/images/Naredba_RD-02-20-19.doc "НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции"]. Могат да се прилагат паралелно със старите български норми, но ''без да се смесват'' (Чл. 8). Например, не се допуска да определите натоварването и усилията по българските норми, а да извършите оразмеряването и конструирането на армировката по Еврокод.
  
В този сайт ще намерите практическа информация относно приложението на Еврокод на всички етапи от проектирането - от определяне на натоварването, статико-динамически анализ и оразмеряване на конструкцията, до конструирането и изчертаването на детайлите. Включени са множество таблици, фигури и диаграми, кратки програми, решени примери, актуални новини и коментари.
+
В този сайт ще намерите практическа информация относно приложението на Еврокод за проектиране на сгради - от определянето на натоварването, статико-динамическия анализ и оразмеряването, до конструирането и изчертаването на армировката и и детайлите. Включени са множество таблици, фигури и диаграми, кратки програми, решени примери, актуални новини и коментари. Не са разгледани някои по-специфични въпроси, касаещи армиране със заварени мрежи, предварително напрягане и др. Отчетени са изискванията на националните приложения за България.
 +
 
 +
Справочникът е изграден на базата на [http://www.mediawiki.org/ Mediawiki], софтуерът, който стои в основата на [http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B4 Wikipedia].
  
 
== Списък на европейските стандарти от системата Еврокод ==
 
== Списък на европейските стандарти от системата Еврокод ==
  
#БДС EN 1990 [[Еврокод 0]] "Основи на проектирането на строителни конструкции".
+
#БДС EN 1990 Еврокод 0 "Основи на проектирането на строителни конструкции".
 
#БДС EN 1991 [[Еврокод 1]] "Въздействия върху конструкциите".
 
#БДС EN 1991 [[Еврокод 1]] "Въздействия върху конструкциите".
 
#БДС EN 1992 [[Еврокод 2]] "Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции".
 
#БДС EN 1992 [[Еврокод 2]] "Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции".
Ред 20: Ред 22:
 
#БДС EN 1999 [[Еврокод 9]] "Проектиране на конструкции от алуминиеви сплави".
 
#БДС EN 1999 [[Еврокод 9]] "Проектиране на конструкции от алуминиеви сплави".
  
'''[[Национални приложения]]'''
+
[[Национални приложения]]
  
 
== Справочник по теми ==
 
== Справочник по теми ==
 
*[[Натоварвания]]
 
*[[Натоварвания]]
**[[Постоянни]]
+
**[[Постоянни натоварвания|Постоянни]]
**[[Полезни]]
+
**[[Експлоатационни натоварвания|Експлоатационни]]
**[[Сняг]]
+
**[[Натоварвания от сняг|Сняг]]
**[[Вятър]]
+
**[[Натоварвания от вятър|Вятър]]
 
**[[Температурно-климатични въздействия]]
 
**[[Температурно-климатични въздействия]]
**[[Сеизмично въздействия]]
+
**[[Сеизмични въздействия]]
 
*[[Комбининации]]
 
*[[Комбининации]]
 
*[[Проектиране на стоманобетонни конструкции]]
 
*[[Проектиране на стоманобетонни конструкции]]
**[[Материали]]
+
**[[Материали за стоманобетонни конструкции|Материали]]
**[[Статико-динамически анализ]]
+
**[[Статико-динамически анализ на стоманобетонни конструкции|Статико-динамически анализ]]
**[[Оразмеряване]]
+
**[[Оразмеряване на стоманобетонни конструкции|Оразмеряване]]
***[[Огъващи моменти и осова сила]]
+
**[[Конструктивни изисквания за стоманобетонни конструкции|Конструктивни изисквания]]
***[[Напречна сила]]
+
**[[Конструктивни изисквания за Ст.Б. конструкции в сеизмични райони]]
***[[Усукващ момент]]
+
***[[Плочи]]
+
***[[Греди]]
+
***[[Колони]]
+
***[[Шайби]]
+
***[[Фундаменти]]
+
**[[Конструиране]]
+
***[[Бетонно покритие]]
+
***[[Минимална армировка]]
+
***[[Максимална армировка]]
+
***[[Закотвяне и снаждане]]
+
***[[Осигуряване за провисване и образуване на пукнатини]]
+
**[[Конструктивни изисквания за конструкции в сеизмични райони]]
+
***[[Греди]]
+
***[[Колони]]
+
***[[Шайби]]
+
***[[Фундаменти]]
+
 
*[[Проектиране на стоманени конструкции]]
 
*[[Проектиране на стоманени конструкции]]
**[[Материали]]
+
**[[Материали за стоманени конструкции|Материали]]
**[[Статико-динамически анализ]]
+
**[[Библиотека стоманени профили]]
**[[Оразмеряване]]
+
**[[Статико-динамически анализ на стоманени конструкции|Статико-динамически анализ]]
***[[Класификация на сеченията]]
+
**[[Оразмеряване на стоманени конструкции|Оразмеряване]]
***[[Оразмеряване на сеченията]]
+
**[[Конструктивни изисквания за стоманени конструкции|Конструктивни изисквания]]
****[[В пластичен стадий - клас 1 и 2]]
+
****[[В еластичен стадий - клас 3]]
+
***[[Оразмеряване на елементите]]
+
***[[Оразмеряване на съединенията]]
+
****[[Болтови съединения]]
+
****[[Заваръчни съединения]]
+
***[[Оразмеряване на възлите]]
+
**[[Конструиране]]
+
  
'''[[Литература]]'''
+
[[Литература]]
  
 
== Полезни връзки ==
 
== Полезни връзки ==
[http://en.wikipedia.org/wiki/European_Committee_for_Standardization| Европейски комитет по стандартизация]<br />
+
[http://en.wikipedia.org/wiki/European_Committee_for_Standardization Европейски комитет по стандартизация]<br />
[http://www.mrrb.government.bg| Министерство на регионалното развитие и благоустройството]<br />
+
[http://www.mrrb.government.bg Министерство на регионалното развитие и благоустройството]<br />
[http://www.bds-bg.org| Български институт за стандартизация]<br />
+
[http://www.bds-bg.org Български институт за стандартизация]<br />
[http://kiip.bg| Камара на инженерите в инвестиционното проектиране]
+
[http://kiip.bg Камара на инженерите в инвестиционното проектиране]

Версия от 16:39, 27 декември 2015

Съдържание

За сайта

Здравейте,

Добре дошли в първия интернет справочник на български език за проектиране на строителни конструкции съгласно Еврокод. От началото на 2012 г. европейските стандарти са въведени официално на територията на Република България с "НАРЕДБА № РД-02-20-19 от 29 декември 2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции". Могат да се прилагат паралелно със старите български норми, но без да се смесват (Чл. 8). Например, не се допуска да определите натоварването и усилията по българските норми, а да извършите оразмеряването и конструирането на армировката по Еврокод.

В този сайт ще намерите практическа информация относно приложението на Еврокод за проектиране на сгради - от определянето на натоварването, статико-динамическия анализ и оразмеряването, до конструирането и изчертаването на армировката и и детайлите. Включени са множество таблици, фигури и диаграми, кратки програми, решени примери, актуални новини и коментари. Не са разгледани някои по-специфични въпроси, касаещи армиране със заварени мрежи, предварително напрягане и др. Отчетени са изискванията на националните приложения за България.

Справочникът е изграден на базата на Mediawiki, софтуерът, който стои в основата на Wikipedia.

Списък на европейските стандарти от системата Еврокод

  1. БДС EN 1990 Еврокод 0 "Основи на проектирането на строителни конструкции".
  2. БДС EN 1991 Еврокод 1 "Въздействия върху конструкциите".
  3. БДС EN 1992 Еврокод 2 "Проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции".
  4. БДС EN 1993 Еврокод 3 "Проектиране на стоманени конструкции".
  5. БДС EN 1994 Еврокод 4 "Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции".
  6. БДС EN 1995 Еврокод 5 "Проектиране на дървени конструкции".
  7. БДС EN 1996 Еврокод 6 "Проектиране на зидани конструкции".
  8. БДС EN 1997 Еврокод 7 "Геотехническо проектиране".
  9. БДС EN 1998 Еврокод 8 "Проектиране на конструкциите за сеизмични въздействия".
  10. БДС EN 1999 Еврокод 9 "Проектиране на конструкции от алуминиеви сплави".

Национални приложения

Справочник по теми

Литература

Полезни връзки

Европейски комитет по стандартизация
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Български институт за стандартизация
Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

Лични инструменти
Именни пространства
Варианти
Действия
Навигация
Инструменти