Натоварвания от сняг

от Eurocode.bg
Направо към: навигация, търсене

Натоварване от сняг за избрани градове в България

Софтуер за изчисляване на натоварването от сняг

Софтуер за изчисляване на местни натоварвания от сняг при денивелация (снежна торба)


sk, kN/m2 - Таблица NA.F.1 от БДС EN 1991-1-3/NA                                       Карта

Град sk Град sk
1 Благоевград 1.11 16 Плевен 1.53
2 Бургас 0.91 17 Пловдив 1.16
3 Варна 1.11 18 Разград 1.73
4 Велико Търново 1.44 19 Русе 1.83
5 Видин 1.96 20 Свищов 1.91
6 Враца 1.60 21 Силистра 2.20
7 Габрово 1.89 22 Сливен 0.66
8 Добрич 1.36 23 Смолян 1.96
9 Карнобат 0.90 24 София 1.28
10 Кърджали 1.09 25 Стара Загора 0.94
11 Кюстендил 1.72 26 Търговище 1.80
12 Ловеч 1.43 27 Хасково 1.78
13 Монтана 1.64 28 Чирпан 1.49
14 Пазарджик 1.09 29 Шумен 1.33
15 Перник 1.32 30 Ямбол 0.86

Определяне на натоварването от сняг за скатен покрив

Стойността на натоварването от сняг върху покрива се определя по формула (5.1) от БДС EN 1991-1-3

s = μi·Ce·Ct·sk

Ce - коефициент на изложение. Приема се съгласно Таблица 5.1:

Топографски условия Ce
Открити местности

Равнинни зони без или с малко защита от вятъра чрез неравност на терена, по-високи строежи или дървета

0.8
Нормални местности

Зони, в които няма значително издухване на снега върху строежа от вятъра в зависимост от неравностите на терена или от наличието на други строежи или дървета

1.0
Защитени местности

Зони, в които разглежданият строеж е значително по-нисък и е заобиколен от високи дървета и/или по-високи строежи

1.2

Ct - топлинен коефициент, обикновено се приема Ct = 1.0;

μi - коефициент за натоварване от сняг. Приема се съгласно Таблица 5.2:

Ъгъл на покрива α 0° ≤ α ≤ 30° 30° < α < 60° 60° ≤ α
μ1 0.8 0.8·(60 - α)/30 0
μ2 0.8 + 0.8·α/30 1.6 -

Snow.png

Съгласно т. NA.2.18 от БДС EN 1991-1-3:2006/NA:2011, алтернативни схеми за натоварване от сняг не се определят.

Натоварване при денивелация в покрива (снежна торба)

Определя се съгласно БДС EN 1991-1-3, т. 5.3.6, както е показано на фигурата:

Snow drift.png

μ1 = 0.8
μ2 = μs + μw
μs - 50% от натоварването на високия покрив, определено съгласно указанията по-горе
μw = (b1 + b2)/(2·h) ≤ γ·h/sk
Приема се в границите: 0.8 ≤ μw ≤ 4.0

'Дължината на снежното натрупване е ls = 2·h

Приема се в границите: 5 m ≤ ls ≤ 15 m

Ако ширината на ниското тяло е по-малка от дължината на натрупването (b2 < ls), тогава стойността на коефициента в края на ниския покрив се определя чрез линейна интерполация:

μ12 = (μ1 - μ2)*b2/ls + μ2
Лични инструменти
Именни пространства
Варианти
Действия
Навигация
Инструменти