Натоварвания от вятър

от Eurocode.bg
Направо към: навигация, търсене

Натоварване от вятър за избрани градове в България

Софтуер за изчисляване на натоварването от вятър

Таблица NA.G.1 от БДС EN 1991-1-4/NA

Vb,0, m/s - основна стойност на базовата скорост на вятъра

qb,0, kN/m2 - основна стойност на базовия скоростен напор

Град Vb,0 qb,0 Град Vb,0 qb,0
1 Благоевград 26.4 0.44 16 Плевен 24.8 0.38
2 Бургас 33.5 0.70 17 Пловдив 27.1 0.46
3 Варна 31.0 0.60 18 Разград 27.7 0.48
4 Велико Търново 24.0 0.36 19 Русе 27.7 0.48
5 Видин 25.3 0.40 20 Свищов 26.6 0.44
6 Враца 26.1 0.42 21 Силистра 25.9 0.42
7 Габрово 27.5 0.47 22 Сливен 35.8 0.8
8 Добрич 24.7 0.38 23 Смолян 24.7 0.38
9 Карнобат 24.7 0.38 24 София 26.1 0.43
10 Кърджали 27.7 0.48 25 Стара Загора 27.2 0.46
11 Кюстендил 25.7 0.41 26 Търговище 24.7 0.46
12 Ловеч 27.0 0.46 27 Хаскzово 26.8 0.45
13 Монтана 24.1 0.36 28 Чирпан 25.6 0.41
14 Пазарджик 24.7 0.38 29 Шумен 27.7 0.48
15 Перник 24.7 0.38 30 Ямбол 24.7 0.38

Категории на терена

Съгласно БДС EN 1991-1-4, таблица 4.1.

Категория Описание
0 0 Море или крайбрежни местности с изложение към открито море.
1 I Езера или равнинна хоризонтална местност с пренебрежимо малка растителност и без препятствия.
2 II Местност с ниска растителност, например трева, и отделни препятствия (дървета, сгради), които са отдалечени на разстояние най-малко 20 пъти височината на препятствието.
3 III Местност, която е равномерно покрита с растителност или сгради или с изолирани препятствия, отдалечени най-много 20 пъти височината на препятствието (например села, крайградски зони, гори).
4 IV Местност, най-малко 15% от повърхността на която е покрита със сгради, чиято средна височина превишава 15 м.
Лични инструменти
Именни пространства
Варианти
Действия
Навигация
Инструменти