Материали за стоманени конструкции

от Eurocode.bg
Направо към: навигация, търсене

Съдържание

Конструкционна стомана

Механични характеристики за плоски и линейни изделия от конструкционна стомана

Cъгласно БДС EN 1993-1-1 NA, Таблица NA.3.1

Стандарт и клас стомана
Минимална граница на провлачване [math]f_y[/math] в [MPa] при номинална дебелина [math]t[/math] в [mm] Якост на опън [math]f_u[/math] в [MPa] при [math]t[/math] в [mm]
[math]t\le16[/math] [math]16 \lt t \le 40[/math] [math]40 \lt t \le 63[/math] [math]63 \lt t \le 80[/math] [math]3 \lt t \le 100[/math]
EN 10025-2
S 235 JR 235 225 215 215 360 ‒ 510
S 235 J0
S 235 J2
S 275 JR 275 265 255 245 410 ‒ 560
S 275 J0
S 275 J2
S 355 JR 355 345 335 325 470 ‒ 630
S 355 J0
S 355 J2
S 355 K2
S 450 J0 450 430 410 390 550 ‒ 720
EN 10025-3
S 275 N/NL 275 265 255 245 370 ‒ 510
S 355 N/NL 355 345 335 325 470 ‒ 630
S 420 N/NL 420 400 390 370 520 ‒ 680
S 460 N/NL 460 440 430 410 540 ‒ 720
EN 10025-4
S 275 M/ML 275 265 255 245 350 ‒ 510 ([math]63 \lt t \le 80[/math])
S 355 M/ML 355 345 335 325 470 ‒ 630
S 420 M/ML 420 400 390 380 480 ‒ 640
S 460 M/ML 460 440 430 410 510 ‒ 690
EN 10025-5
S 235 J0W 235 225 215 215 360 ‒ 510
S 235 J2W
S 355 J0W 355 345 335 325 470 ‒ 630
S 355 J2W
S 355 K2W
EN 10025-6 [math]t \le 50[/math] [math]50 \lt t \le 100[/math] [math]t \le 50[/math] [math]50 \lt t \le 100[/math]
S 460 Q 460 440 550 ‒ 720
S 460 QL
S 460 QL1

Изискване за дуктилност на конструкционната стомана

Съгласно БДС EN 1993-1-1, NA.2.4 Към т. 3.2.2 (4)

  • [math]f_u/f_y\ge1,20[/math], което представлява отношението на определената минимална якост на опън [math]f_u[/math] към определената минимална граница на провлачване [math]f_y[/math];
  • удължение не по-малко от [math]15\%[/math] при разрушаване на прът с дължина между реперите, равна на [math]5.65\sqrt{A_0}[/math];
  • деформация [math]\epsilon_u\ge15.\epsilon_y[/math], където
[math]\epsilon_u[/math] съответства на якостта на опън [math]f_u[/math];
[math]\epsilon_y[/math] е относителната деформация при провлачване [math](\epsilon_y=f_y/E)[/math].

Изискване за ударна жилавост на конструкционната стомана

Най-ниската експлоатационна температура за външни конструкции и конструкции на неотопляеми сгради, която следва да се има предвид при проектирането на сгради и съоръжения, разположени на надморска височина до 1600m, е температурата, определена в БДС EN 1991-1-5 NA. За конструкции над тази височина и при конкретни условия на експлоатация, следва да се изискват точни данни от метеорологичните служби.


Изчислителни стойности на постоянни величини на конструкционната стомана

  • модул на еластичност       [math]E=210000 N/mm^2[/math]
  • модул на срязване           [math]G=\frac{E}{2.(1+\nu)}\simeq81000 N/mm^2[/math]
  • коефициент на Поасон в еластичен стадий    [math]\nu=0.3[/math]
  • коефициент на линейно температурно разширение   [math]\alpha=12.10^{-6}m/K[/math] (при температура Т≤100°C)


Частни коефициенти за сигурност за конструкционната стомана

За сгради частните коефициенти [math]\gamma_{Mi}[/math] имат следните стойности:

Лични инструменти
Именни пространства
Варианти
Действия
Навигация
Инструменти