Библиотека стоманени профили

от Eurocode.bg
Направо към: навигация, търсене

Библиотека стоманени профили

Европейски

Горещовалцувани равнораменни ъглови профили по EN 10056-1

Горещовалцувани неравнораменни ъглови профили по EN 10056-1

Горещовалцувани нормални П-профили UPN по DIN 1026-1: 2000 и NF A 45-202: 1986

Горещовалцувани П-профили с успоредни стени на поясите UPE по DIN 1026-2: 2000

Горещовалцувани двойно-Т нормални профили IPN по DIN 1025-1: 1995 и NF A 45-209: 1983

Горещовалцувани двойно-Т профили IPE по EN 89

Горещовалцувани широкофланшови двойно-Т профили HE по EN 53-62

Горещовалцувани кръгли тръби CHS по EN 10210-2

Студеноформувани кръгли тръби CHS по EN 10219-2

Горещовалцувани квадратни затворени профили SHS по EN 10210-2

Горещовалцувани правоъгълни затворени профили RHS по EN 10210-2

Студеноформувани квадратни затворени профили SHS по EN 10219-2

Студеноформувани правоъгълни затворени профили RHS по EN 10219-2

Британски

Горещовалцувани П-образни профили с наклонени стени на поясите RSC по BS4

Горещовалцувани П-образни профили с успоредни стени на поясите PFC по BS4

Горещовалцувани двойно-Т профили с наклонени стени на поясите RSJ по BS4

Горещовалцувани универсални греди UB по BS4

Горещовалцувани универсални колони UC по BS4

Лични инструменти
Именни пространства
Варианти
Действия
Навигация
Инструменти